Our offer

WELCOME TO USE OUR SERVICES!

Firma doradcza, która już od 10 lat z sukcesami działa na rynku usług doradztwa gospodarczego w Polsce. W grupie naszych klientów są zarówno średnie, jak małe oraz mikro przedsiębiorstwa a także klienci indywidualni. Nieustannie doskonali swoje usługi, bierze pod uwagę wszystkie opinie klientów, co pozwala wdrażać dobre rozwiązania i eliminować przeszkody stojące na drodze osiągnięcia pełnej satysfakcji zleceniodawców.

Realizujemy

 • Opracowania projektów powołania nowych firm, w tym:
  • Opis produktu lub usługi która zamierza oferować firma
  • Charakteryzacja rynku oraz otoczenia konkurencyjnego
  • Analiza SWOT/TOWS, wybór strategii
  • Koncepcja promocji i dystrybucji
  • Polityka cen
  • Prognoza sprzedaży
  • Prognoza przychodów
  • Opis planowanych inwestycji
  • Ocena aktualnych zdolności inwestycyjnych
  • Uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat
  • Cash flow
  • Wnioski końcowe
 • Opracowania planów restrukturyzacji i rozwoju firm istniejących, w tym:
  • analiza organizacyjna i finansowa stanu istniejącego firmy
  • analiza strategiczna firmy w konkurencyjnym otoczeniu
  • wybór strategii
  • projekt koncepcji restrukturyzacji
  • program rozwoju
  • projekcja finansowa
  • harmonogram wdrożenia
 • Sporządzanie biznes planu, wypełnianie wniosków o dofinansowanie z funduszy Urzędów Pracy lub o dotacje z funduszy UE, jak również wniosków o preferowane kredyty.